Tájékoztató a képzésekről

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Örömmel fogadjuk érdeklődését a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” című projekt keretében megvalósuló digitális kompetenciafejlesztő képzések kapcsán.

A 30 órás e-learning formában lebonyolításra kerülő képzések lehetőséget biztosítanak a szakképzésben dolgozó oktatók számára digitális készségeik, kompetenciáik fejlesztésére. 

Otthona kényelméből, a csoport többi tanulójának haladásától függetlenül, saját ütemben végezheti el a képzéseket, a képzések teljes ideje alatt tutor és mentor segíti a tanulási folyamatot.

Különféle online platformok, praktikus programok használatát ismerheti meg, melyek megkönnyítik az oktatói munkát és a tanulók számára is még érdekesebbé tehetik a tananyagok feldolgozását.

Mit nyújtunk?

 • a szakképzésben oktatók igényeire szabott képzési anyagot
 • önállóan feldolgozható, saját ütemben elvégezhető képzést
 • a képzés teljes ideje alatt tutori és mentori segítséget
 • 6 hét alatt elvégezhető képzést, mely végén tanúsítvány szerezhető
 • hasznos és értékes tudást a digitális technológia adta lehetőségek megismerésével, melyet a mindennapi oktató munka során használhat
 • gyakorlati ismereteket adó, nem elméleti tudásátadó modulokat
 • mindkét képzés elvégzése esetén professzionális, mind az oktatói munka során, mind saját célra kiválóan használható, korszerű tabletet adunk

Minden modul elvégzését követően önértékelő kérdéssor kitöltése, illetve gyakorlati feladat elkészítése szükséges. Emellett a tananyagegységek feldolgozását követően a saját tantárgyhoz vagy egyéb iskolai tevékenységhez kötődő mini projektterv készítése szükséges, amelyet a továbbképzés során megismert módszerek, digitális alkalmazások felhasználásával, alkalmazásával tervez meg a képzésben résztvevő.

A digitális technológiák beépítése a pedagógiai folyamatba c. képzés tematikája:

 1. Bevezetés a digitális források kezelésébe (5 óra)
  • általános ismeretek, távoktatás technikai lehetőségeinek megismerése – online platformok (Google Meet, Teams, Zoom, Skype)
  • Kréta Digitális Kollaborációs Tér, digitális források
 2. A digitális források létrehozása, módosítása (5 óra)
  • meglévő digitális források felhasználása – Nemzeti Köznevelési Portál, szerzői jogok megismerése
  • új digitális források létrehozása, módosítása – Microsoft Office programok (Word, PowerPoint)
 3. A pedagógiai tervezés digitális technológiával (5 óra)
  • Microsoft, Google Naptár, online időpontfoglaló rendszerek
  • tervezési lépések megvalósítása - Excel, Linoit
  • projektmódszer, projekttervezés
 4. Digitális technológiák a tanulókkal való együttműködésben (5 óra)
  • csoportok kialakításához használható alkalmazások - Random team maker
  • digitális alkalmazások megismerés - Kahoot, Mentimeter
  • felhő alapú tárhelykezelés - Google Drive
 5. A tanulói motiváció erősítése a digitális technológia segítségével (5 óra)
  • motiválás digitális technológiák alkalmazásával - szófelhő, QR kód, plakátok, multimédiás eszközök, betekintés a 3D világába
 6. Értékelési stratégiák a digitális technológia segítségével (5 óra)
  • értékelés jelentősége, értékelés módszerei
  • tanulók haladását támogató, fejlesztő értékelési technikák
  • digitális értékelési eszközök - Quizziz, Kahoot, Tankocka, Redmenta

A digitális technológiák gyakorlott, kreatív alkalmazása a pedagógiai folyamatban c. képzés tematikája:

 1. A digitális források létrehozása, módosítása, védelme, megosztása (5 óra)
  • általános ismeretek, távoktatás technikai lehetőségei – online platformok
  • új digitális oktatási források létrehozása – Wakelet, Microsoft fiók, Sway
 2. Új digitális tanulási környezetek integrációja a tanítási-tanulási folyamatba (5 óra)
  • új tanulási környezetek – Google Classroom, KRÉTA, Microsoft Teams
  • a tanítás-tanulási folyamat játékosításának alapjai
 3. Együttműködő tanulás digitális technológia alkalmazásával (5 óra)
  • tervező-szervező felületek a tanuláshoz – Strawpoll.com, Trello
  • együttműködő oktatási eszközök – gondolattérképek, Sutori
 4. Tanulás digitális technológia segítségével (5 óra)
  • tanulás segítése digitális eszközzel – digitális jegyzetkészítés, gondolattérkép készítés
  • blogok
  • multimédiás eszközök - podcast
 5. Visszajelzés és tervezés az értékelésben digitális technológia segítségével (5 óra)
  • értékelés módszerei
  • digitális alkalmazások tesztek készítésére – Google és Microsoft űrlap
  • feladatlista készítése – Scribbless
  • értékelési formák megismerése
 6. Segítségnyújtás a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez (5 óra)
  • Microsoft Office alkalmazások megismerése
  • szerzői jogokkal kapcsolatos információk rendszerezése
  • képek, szöveges állományok tömörítése

Kattintson a képre az elrejtéshez!